Tag: gharmai

Samjh nahi raha bc gharmai ruke ya bahar bhage. #delhi #lockdown #earthquake

- April 17, 2020 12:19

Samjh nahi raha bc gharmai ruke ya bahar bhage. #delhi #lockdown #earthquake Source by Abhishek Mishra Read More